Podpořte konec starých nepořádků!

Výzva občanů vládě České republiky

Evropská unie plánuje 90% třídění a 70% recyklaci do roku 2030. Česká vláda připravila zákon, který opět odsune konec skládkování z roku 2024 na později. Proč? Protože se nechala ulobbovat skládkovacím businessem. Přitom ze zkušenosti z jiných zemí už vím, že stačí demotivovat skládkování zavedením vyššího poplatku. Vytvoří se tak nová pracovní místa v recyklačním businessu a odpadem se konečně stane zdrojem.

Požadujeme tedy:

  1. Neodsunování data ukončení skládkování z roku 2024 a maximální podporu toto datum v co největší míře stihnout.
  2. Jedním ze základních nástrojů, jak podpořit recyklaci je demotivační poplatek za skládkování a to minimálně 2000,- za 1 tunu materiálu.

Připojte se!

A sdílejte mezi ostatní!